Tečajnica na obračunski dan: 27.09.2023

Sklad Tip sklada VEP Dnevna % Letošnja % 1-letna % 3-letna % 5-letna % 10-letna %
Delniški globalni
Triglav Rastoči trgi Delniški 4,84 EUR +0,71 -4,19 -8,39 -15,27 -7,04 +12,02 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Steber Global Delniški 27,59 EUR +0,40 +7,36 +7,58 +13,73 +21,35 +70,28 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Svetovni razviti trgi Delniški 9,17 EUR +0,32 +6,57 +4,89 +27,10 +33,52 +107,81 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Delniški regijski
Triglav Azija Delniški 5,02 EUR +1,37 -9,31 -9,26 -24,56 -3,41 +33,27 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Evropa Delniški 16,90 EUR -0,19 +6,46 +17,51 +20,41 +15,11 +52,91 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Jugovzhodna Evropa Delniški 4,07 EUR -0,26 +15,27 +29,76 +56,91 +47,62 +51,83 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Severna Amerika Delniški 12,46 EUR +0,79 +14,49 +7,44 +32,37 +57,86 +198,90 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Delniški sektorski
Triglav Tehnologija Delniški 12,81 EUR +0,94 +33,45 +20,64 +21,26 n.p. n.p. Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Zdravje in farmacija Delniški 34,48 EUR +0,17 -2,38 -0,61 +29,43 +39,91 +142,15 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Delniški strategija
Triglav Hitro rastoča podjetja Delniški 11,13 EUR +0,91 +5,69 +4,21 +20,66 +16,44 +103,77 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Top Brands Delniški 27,06 EUR +0,62 +14,13 +6,14 +18,71 +51,46 +157,21 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Zeleni Delniški družbeno odgovorni 11,80 EUR +0,36 -1,05 -2,82 +6,94 +17,11 n.p. Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Mešani globalni
Triglav Preudarni Mešani defenzivni 9,46 EUR -0,11 +1,87 +0,45 -6,82 n.p. n.p. Vstopni stroški: največ 1,5% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,75% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Renta Mešani 16,62 EUR +0,02 +3,40 +1,48 +5,10 +9,76 +48,24 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2% Dokumenti in ozbrazci
Mešani strategija
Triglav Aktivni Mešani fleksibilni 11,71 EUR +0,25 +6,10 +3,20 +15,42 n.p. n.p. Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,25% Dokumenti in ozbrazci
Obvezniški
Triglav High Yield Bond Obvezniški 9,67 EUR -0,04 +3,96 +6,13 +0,45 +5,03 +3,26 Vstopni stroški: največ 1,5% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Obvezniški Obvezniški 4,54 EUR -0,27 -0,21 -0,93 -18,46 -17,94 -11,04 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,25% Dokumenti in ozbrazci
Denarni
Triglav Money Market EUR Sklad denarnega trga 10,28 EUR +0,01 +1,47 +1,55 +0,37 -0,17 +0,91 Vstopni stroški: največ 0% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 0,5% Dokumenti in ozbrazci