Tečajnica na obračunski dan: 29.02.2024

Sklad Tip sklada VEP Dnevna % Letošnja % 1-letna % 3-letna % 5-letna % 10-letna %
Delniški globalni
Triglav Trgi v razvoju Delniški 4,99 EUR +0,07 +0,94 -2,09 -27,19 -4,24 +19,84 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Steber Global Delniški 30,85 EUR +0,16 +6,32 +15,84 +14,65 +38,37 +88,44 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Svetovni razviti trgi Delniški 10,67 EUR +0,37 +8,42 +19,50 +33,13 +61,92 +133,26 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Delniški regijski
Triglav Azija Delniški 4,64 EUR +0,33 -3,90 -17,09 -44,54 -11,47 +27,58 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Evropa Delniški 19,16 EUR -0,65 +3,84 +11,12 +25,01 +35,57 +56,27 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Jugovzhodna Evropa Delniški 4,46 EUR -0,38 +9,04 +17,57 +54,91 +56,80 +74,14 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Severna Amerika Delniški 15,23 EUR +0,98 +16,45 +34,53 +51,77 +98,21 +240,32 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Delniški sektorski
Triglav Tehnologije prihodnosti Delniški 16,58 EUR +1,00 +12,65 +55,10 +38,78 n.p. n.p. Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Zdravje in dobro počutje Delniški 36,52 EUR -0,88 +6,33 +8,06 +36,82 +50,67 +127,13 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Delniški strategija
Triglav Hitro rastoča podjetja Delniški 12,72 EUR +0,88 +10,38 +13,46 +12,51 +43,59 +114,82 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Top Brands Delniški 33,66 EUR +0,84 +16,56 +37,27 +40,29 +92,82 +206,39 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Okoljska perspektiva Delniški družbeno odgovorni 13,77 EUR +0,98 +11,07 +11,75 +15,27 +27,25 n.p. Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Mešani globalni
Triglav Preudarni Mešani defenzivni 10,20 EUR +0,32 +1,22 +8,68 -1,18 n.p. n.p. Vstopni stroški: največ 1,5% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,75% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Renta Mešani 18,46 EUR +0,35 +3,86 +12,62 +11,34 +23,73 +57,93 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2% Dokumenti in ozbrazci
Mešani strategija
Triglav Aktivni Mešani fleksibilni 12,80 EUR +0,25 +5,59 +15,10 +15,98 n.p. n.p. Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,25% Dokumenti in ozbrazci
Obvezniški
Triglav High Yield Bond Obvezniški 10,01 EUR -0,03 +1,10 +5,90 -2,86 +9,31 +12,89 Vstopni stroški: največ 1,5% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Obvezniški Obvezniški 4,75 EUR +0,28 -1,82 +4,38 -14,63 -14,28 -9,46 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,25% Dokumenti in ozbrazci
Denarni
Triglav Sklad denarnega trga EUR Sklad denarnega trga 10,41 EUR +0,02 +0,38 +2,65 +1,84 +1,19 +1,76 Vstopni stroški: največ 0% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 0,5% Dokumenti in ozbrazci