Tečajnica na obračunski dan: 23.07.2024

Sklad Tip sklada VEP Dnevna % Letošnja % 1-letna % 3-letna % 5-letna % 10-letna %
Delniški globalni
Triglav Trgi v razvoju Delniški 5,24 EUR +0,33 +6,18 +3,60 -22,09 -3,39 +11,25 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Steber Global Delniški 33,72 EUR +0,27 +16,21 +18,23 +12,83 +40,47 +89,58 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Svetovni razviti trgi Delniški 11,33 EUR +0,69 +15,10 +20,43 +21,48 +59,61 +130,54 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Delniški regijski
Triglav Azija Delniški 4,82 EUR +0,49 -0,07 -6,14 -38,90 -12,23 +19,73 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Evropa Delniški 20,37 EUR +0,27 +10,39 +14,83 +16,70 +35,79 +53,54 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Jugovzhodna Evropa Delniški 5,13 EUR -0,10 +25,46 +25,29 +66,97 +67,96 +73,40 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Severna Amerika Delniški 16,56 EUR +0,35 +26,68 +31,64 +39,30 +97,04 +243,65 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Delniški sektorski
Triglav Tehnologije prihodnosti Delniški 17,60 EUR +0,76 +19,58 +36,31 +28,72 n.p. n.p. Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Zdravje in dobro počutje Delniški 37,85 EUR +0,02 +10,21 +8,59 +20,72 +51,86 +122,55 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Delniški strategija
Triglav Hitro rastoča podjetja Delniški 13,28 EUR +0,32 +15,20 +16,19 +10,96 +36,50 +129,71 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Top Brands Delniški 36,97 EUR +0,61 +28,02 +35,52 +36,13 +90,84 +221,22 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Okoljska perspektiva Delniški družbeno odgovorni 14,16 EUR +0,31 +14,21 +11,11 +1,43 +23,30 n.p. Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Mešani globalni
Triglav Preudarni Mešani defenzivni 10,44 EUR +0,43 +3,63 +7,98 -4,31 n.p. n.p. Vstopni stroški: največ 1,5% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,75% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Renta Mešani 19,18 EUR +0,53 +7,87 +12,72 +4,99 +21,35 +55,55 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2% Dokumenti in ozbrazci
Mešani strategija
Triglav Aktivni Mešani fleksibilni 13,30 EUR +0,46 +9,69 +12,46 +11,02 n.p. n.p. Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,25% Dokumenti in ozbrazci
Obvezniški
Triglav High Yield Bond Obvezniški 10,27 EUR +0,05 +3,72 +6,18 -1,11 +10,30 +6,12 Vstopni stroški: največ 1,5% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Obvezniški Obvezniški 4,80 EUR +0,33 -0,82 +3,46 -14,18 -15,05 -11,08 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,25% Dokumenti in ozbrazci
Denarni
Triglav Sklad denarnega trga EUR Sklad denarnega trga 10,54 EUR +0,01 +1,62 +3,07 +3,28 +2,51 +2,54 Vstopni stroški: največ 0% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 0,5% Dokumenti in ozbrazci