Tečajnica na obračunski dan: 29.11.2023

Sklad Tip sklada VEP Dnevna % Letošnja % 1-letna % 3-letna % 5-letna % 10-letna %
Delniški globalni
Triglav Rastoči trgi Delniški 4,79 EUR -0,46 -5,15 -8,05 -24,54 -5,12 +8,64 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Steber Global Delniški 28,29 EUR -0,32 +10,08 +6,73 +8,99 +29,19 +69,40 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Svetovni razviti trgi Delniški 9,45 EUR +0,03 +9,85 +4,40 +23,09 +46,42 +105,48 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Delniški regijski
Triglav Azija Delniški 4,91 EUR -0,89 -11,44 -9,88 -35,40 -1,84 +27,22 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Evropa Delniški 17,52 EUR +0,84 +10,40 +7,70 +16,70 +28,37 +48,87 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Jugovzhodna Evropa Delniški 4,04 EUR -0,29 +14,59 +16,72 +51,83 +40,83 +50,00 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Severna Amerika Delniški 12,66 EUR -0,46 +16,30 +9,59 +27,86 +65,38 +185,03 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Delniški sektorski
Triglav Tehnologija Delniški 14,12 EUR +0,22 +47,01 +38,90 +24,85 n.p. n.p. Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Zdravje in farmacija Delniški 32,68 EUR -0,21 -7,50 -10,03 +20,70 +31,65 +114,83 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Delniški strategija
Triglav Hitro rastoča podjetja Delniški 11,03 EUR -0,04 +4,75 -0,54 +8,93 +26,06 +90,52 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Top Brands Delniški 28,21 EUR -0,50 +18,98 +12,49 +18,38 +63,98 +157,49 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Zeleni Delniški družbeno odgovorni 11,76 EUR +0,68 -1,45 -6,47 +1,30 +14,59 n.p. Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Mešani globalni
Triglav Preudarni Mešani defenzivni 9,75 EUR +0,36 +5,02 +0,74 -6,30 n.p. n.p. Vstopni stroški: največ 1,5% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,75% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Renta Mešani 17,13 EUR +0,26 +6,61 +1,87 +3,74 +16,44 +47,94 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2% Dokumenti in ozbrazci
Mešani strategija
Triglav Aktivni Mešani fleksibilni 11,86 EUR +0,01 +7,41 +5,61 +10,84 n.p. n.p. Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,25% Dokumenti in ozbrazci
Obvezniški
Triglav High Yield Bond Obvezniški 9,82 EUR +0,32 +5,54 +5,59 -2,29 +9,01 +6,89 Vstopni stroški: največ 1,5% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Obvezniški Obvezniški 4,69 EUR +0,51 +3,16 -0,50 -16,96 -14,71 -9,08 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,25% Dokumenti in ozbrazci
Denarni
Triglav Money Market EUR Sklad denarnega trga 10,34 EUR +0,02 +2,07 +2,09 +1,03 +0,44 +1,34 Vstopni stroški: največ 0% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 0,5% Dokumenti in ozbrazci