Tečajnica na obračunski dan: 01.06.2023

Sklad Tip sklada VEP Dnevna % Letošnja % 1-letna % 3-letna % 5-letna % 10-letna %
Delniški globalni
Triglav Rastoči trgi Delniški 4,94 EUR +0,37 -2,15 -12,94 -5,43 -11,40 +6,91 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Steber Global Delniški 28,00 EUR +0,82 +8,94 +2,96 +20,37 +24,63 +71,17 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Svetovni razviti trgi Delniški 9,15 EUR +0,98 +6,36 +1,46 +30,39 +35,90 +107,02 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Delniški regijski
Triglav Azija Delniški 5,15 EUR +0,30 -6,94 -11,16 -10,57 -7,77 +32,93 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Evropa Delniški 17,51 EUR +0,93 +10,32 +8,70 +28,05 +18,56 +61,89 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Jugovzhodna Evropa Delniški 3,80 EUR +0,30 +7,72 +14,20 +42,79 +32,06 +29,87 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Severna Amerika Delniški 12,14 EUR +0,77 +11,54 +2,43 +40,86 +62,97 +191,03 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Delniški sektorski
Triglav Tehnologija Delniški 12,79 EUR +0,80 +33,23 +10,98 n.p. n.p. n.p. Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Zdravje in farmacija Delniški 34,93 EUR +0,63 -1,12 +0,69 +27,37 +56,27 +146,30 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Delniški strategija
Triglav Hitro rastoča podjetja Delniški 10,96 EUR +1,08 +4,07 -5,24 +22,59 +17,59 +114,39 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Top Brands Delniški 27,18 EUR +0,94 +14,65 +3,71 +33,14 +59,51 +157,37 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Zeleni Delniški družbeno odgovorni 12,38 EUR +1,16 +3,75 -4,22 +15,52 +21,60 n.p. Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci
Mešani globalni
Triglav Preudarni Mešani defenzivni 9,63 EUR +0,47 +3,79 -3,36 n.p. n.p. n.p. Vstopni stroški: največ 1,5% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,96% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Renta Mešani 16,79 EUR +0,63 +4,47 -2,01 +8,61 +12,33 +48,98 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2% Dokumenti in ozbrazci
Mešani strategija
Triglav Aktivni Mešani fleksibilni 11,53 EUR +0,53 +4,47 -1,95 n.p. n.p. n.p. Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,25% Dokumenti in ozbrazci
Obvezniški
Triglav High Yield Bond Obvezniški 9,60 EUR +0,09 +3,14 +2,07 +5,99 +4,37 -7,90 Vstopni stroški: največ 1,5% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,5% Dokumenti in ozbrazci
Triglav Obvezniški Obvezniški 4,66 EUR +0,24 +2,51 -5,35 -13,62 -15,94 -9,15 Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,25% Dokumenti in ozbrazci
Denarni
Triglav Money Market EUR Sklad denarnega trga 10,20 EUR +0,01 +0,69 +0,47 -0,55 -0,96 +0,58 Vstopni stroški: največ 0% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 0,5% Dokumenti in ozbrazci